ubuntu-orange-plain-1024x226.jpg

Ubuntu-teametUbuntu-konseptets krav til fleksibilitet og tilpasningsdyktighet, fører til behovet for en stab med bred og variert erfaring og kompetanse. Målgruppens behov, ønsker og mål bestemmer innholdet i det enkelte prosjektsamarbeidet og dermed også hvilke medarbeidere som engasjeres. Per i dag har vi 7 direkte engasjerte i prosjektet, håndplukket for å møte det store antall deltakere denne sommeren med ulik kompetanse og kunnskap for et tilbud som holder høy kvalitet.
Eveline Ekeli – prosjektleder

Eveline er initiativtaker og prosjektleder for “Ubuntu – Jeg er fordi du er”. Hun har studert drama fra tidlig alder og gikk bl.a. på dramalinjen ved Hartvig Nissen skole i Oslo, samt teater og bistandsstudier ved Elverum folkehøyskole. I Storbritannia studerte hun «Performing Arts» med fordypning i teater i samfunnet og i utdanning. Hun fullfører for tiden lærerutdanningen i Norge.  Eveline startet i ung alder opp et musikalteater i Oslo for barn sammen som ble startskuddet for hennes arbeid innen drama og teater med barn og unge. Hun har bred erfaring innen kreativt arbeid med særlig utsatte barn og unge, bl.a. som leirleder i Norges Blindeforbund. Under studietiden har hun arbeidet bl.a. ved Stagecoach Theatre school of Swansea, Wales og som lærer i teater og bevegelse ved Kulturskolen i Kristiansand.  Eveline har i flere år jobbet for sommerskolen i Oslo og også som vikarlærer i Osloskolen. I dag jobber hun for Hopeful som medarbeider og prosjektleder.
  Elisabeth Brekke Nielsen – prosjektmedarbeider

Elisabeth har studert drama og teater fra videregående til høyskolenivå og er utdannet dramapedagog fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Videre har hun en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale vansker. Hun har variert relevant arbeidserfaring blant annet som teaterinstruktør ved Barne- og ungdomsteateret i Ullensaker og som lærer i både barnehage, førskole og ungdomsskole. Elisabeths erfaring spenner videre fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, innenfor pedagogisk-psykologisk tjeneste, samt praksis i arbeid med nyankomne elever med minoritetsbakgrunn ved Kuben videregående skole i Oslo.

Victoria Ose – prosjektmedarbeider

Victoria har bakgrunn fra drama og teaterlinjen ved Hartvig Nissen skole i Oslo. Hun er videre utdannet journalist og har også en bachelor i historie.
Victoria har jobbet som skuespiller fra svært ung alder for blant annet NRK og for Moland film & company. Hun har jobbet flere år for NRK som journalist og reporter, bl.a. i Norgesglasset. Videre har hun vært engasjert som journalist i ERGO studentmagasin ved Høgskolen i Oslo, samt som programleder i blant annet Radio Nova. Når det gjelder sosialt arbeid har Victoria vært engasjert innen helse- og sosialsektoren som støttekontakt og pleieassistent i eldreomsorgen.

Michael Touray – prosjektmedarbeider

Michael har etter å ha gått dramalinjen på Hartvig Nissen skole engasjert seg i solidaritetsstudier og solidaritetsarbeid.  Han jobbet blant annet som solidaritetbrigadist for Latin-Amerikagruppene i mexico, Guatemala og Nicaragua og var leder av Redd Barna Bømlo fra 2010-2011. Michael har vært svært aktivt i bydel Gamle Oslo bl.a. som leder av Barne- og Ungdomsrådet. Han har også jobbet i Ungdomsteamet i bydelen som lederassistent for “Ungdomsverkstedet”, “Guttegruppa”, “Jenteguppa” og «Sommerverkstedet». Michael har også erfaring som assistent i både grunnskole og barnehage.

Martine Fjenkin – frivillig

Martine har bakgrunn fra dramalinjen ved Hartvig Nissen skole og har videre gått på stand-up og revylinjen på Ringerike folkehøyskole. Hun er nå utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag.  Hun har mye erfaring med arbeid med barn med spesielle behov, bl.a. som assistentlærer og vikarlærer i klasser med ekstra forsterkning. Under studiene jobbet hun som vikar ved Tyrilistiftelsen, Høvringen Gård i Trondheim med personer fra 16 år og oppover med alvorlig rusavhengighet.  Martine har gjennom studiene vært engasjert i prosjektet «Nattergalen» – et forebyggende aktivitets- og oppfølgingstilbud som skal bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning. Hun har også jobbet miljøterapeut i Barne-, ungdoms- og familieetaten og jobber nå som miljøterapeut ved Voksentoppen skole i Oslo, en spesialskole for elever med kroniske helseproblemer, samt utfordringer knyttet til psykisk helse, samspill og sosial kompetanse.

Tonje Gulbæk Barstad – Fotograf/Produsent

Tonje engasjerte seg tidlig i foto gjennom blant annet linjen «Medier og kommunikasjon» på videregående og deretter linjen «Foto og opplevelser» på Elverum Folkehøyskole. Hun fortsatte sin utdannelse i Fotografi ved Norges Kreative Høyskole. I dag jobber hun som Freelance-fotograf og er engasjert i diverse prosjekter, samt som medarbeider ved Japan Foto. Tonje er også engasjert i ulikt frivillig arbeid, bl.a. som fotografassistent.

Thomas Mathisen – Webdesigner

Thomas er utdannet innen Informatikk med en bachelorgrad fra NTNU Trondheim, samt som DAK-Operatør (Teknisk tegning) fra Noroff Fagskole. Han fullfører for tiden en Mastergrad i Informatikk ved NTNU Trondheim med fordypning i programvaresystemer.
Thomas har erfaring som fra flere verv for ISFiT (International Student Festival in Trondheim).  Han er leder av IT-EX Online ved NTNU, vært undervisningsassistent i Webteknologi og vært prosjektmedlem i Ingeniører Uten Grenser ved NTNU.