Tilbake på sporet


Hopeful er et tilbud for unge mennesker som strever med å finne fotfeste i hverdagen. Gjennom tilrettelegging, opplæring og tett oppfølging på ulike arbeidsarenaer, skal vi bidra til trygghet, motivasjon, mestring og troen på seg selv for å komme videre i utdanning eller få seg jobb i ordinært arbeidsliv.

Det er vårt ønske å forsterke samarbeidet med NAV gjennom et prøveprosjekt, for å få flere ungdommer ut i arbeidslivet.

Hvorfor gjør vi dette?
Det er et stort samfunnsproblem at så mange ungdommer faller utenfor arbeidslivet. Det er svært viktig å gi denne gruppen mulighet til å bidra aktivt inn i samfunnet gjennom konkret arbeidsinnsats. Samfunnet har ikke råd til å miste denne arbeidskraften som de unge representerer. Alle mennesker har et potensiale som samfunnet har behov for.

Målet
Hopeful ønsker å være en bidragsyter for å hjelpe unge ut i arbeidslivet.
Vi ønsker sammen med Nav å medvirke til at flere ungdommer kommer ut i aktivt arbeid.

Konsept
Gjennom Hopeful butikken har vi en arbeidsarena som er en aktiv og realistisk treningsarena. De unge får på denne måten en mulighet for å gå inn i praktiske/teoretiske læringsprosesser som: Opplæring i butikkarbeid og drift, varemottak, utpakking, prising, plassering, rydding, utstilling, opplæring kasse/bankterminal, kundebehandling, salg osv. Hopeful organisasjonen kan tilby brukere å utvikle sine datakunnskaper.

Vi ønsker å gjennomføre salgstreningskurs:
Motivasjon, oppførsel, holdninger, kundebehandling, jobbsøknad osv. Vi vil også utarbeide en attest hvor vi beskriver hvilke arbeidsoppgaver/ kursing som er utført. Vi ønsker også å tilby individuelle oppfølgingssamtaler ihht personlig utvikling, mål og ønsker.

Kompetanse/kunnskapsbygging
De ansatte i Hopeful har lang erfaring fra personal og ledelse og er godt kvalifisert for å takle vanskelige utfordringer.
Vi har erfart at vi kan bidra til å bygge selvtillit, et bedre selvbilde, gi trygghet, følelse av mestring, bli sett/ verdsatt, bidra til arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø.
De ungdommene vi har arbeidet med fra oppstart, har hatt en svært positiv utvikling og gitt gode resultater.