Samfunnsansvar


Tilbake på sporet med Hopeful.

Hopeful ønsker å ta sitt ansvar mot utsatte barn og unge. Vårt hovedprosjekt er "Tilbake på sporet med Hopeful". Målet er å få flere ungdom ut i ordinært arbeid.