Hopeful samarbeider med
Barnas stasjon

Barnas stasjon er et tilbud til gravide og småbarnsfamilier med barn mellom 0 – 6 år. Dette er familier som har psykiske og/eller rusrelaterte problemer eller som strever av andre grunner. Barnas stasjon skal være en mestrings- og treningsarena der barn og foreldre skal få gode opplevelser sammen.

Kreftforeningen
Treffpunkt - møteplass for barn og unge i Kristiansand

Barn og unge som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen kan ha god nytte av å møte andre i samme situasjon. Her kan barna snakke om følelser som for eksempel redsel, sorg og savn, men det er også rom for å le og være glade. Her får de et pusterom fra sykdom.