Våre partnere


Vi samhandler med
 
En stor takk til våre partnere:
 Tusen takk til Skeie Group ved Skeiefondet som innvilget hele 100.000 kroner til Hopefuls prosjekter for barn og unge.

Skeiefondet er en støtteordning hvor idealistiske aktører kan søke støtte til prosjekter som kommer befolkningen på Sørlandet til gode.