ubuntu-orange-plain-1024x226.jpg

Tidligere Ubuntu-prosjekter


Ubuntu hos Kreftforeningen
Ubuntu ble høsten 2014 drevet i samarbeid med Kreftforeningens prosjekt ‘Treffpunkt’; et tilbud for barn og unge som enten har mistet eller er i en prosess der de kan miste nære og kjære til kreft-sykdommen. Det var rundt 10-15 deltakere i alderen 8-18 år og om lag 10 frivillige i alt. Mitt krav til gruppa i Ubuntu-arbeidet var deltakelse fra alle, da kunstnerisk utfoldelse krever trygghet og fellesskapsfølelse. Dette resulterte i en gruppe med aldersspennet 4-69 år(!), alle med ulike erfaringer og livssituasjoner. Utfordringen her lå i å finne ut hva disse menneskene hadde til felles og hva vi kunne utvikle som et felles mål for vårt Ubuntu. Gjennom ulik kunstnerisk utfoldelse var oppdagelsen den at om du er 4 eller om du snart er inne i ditt 70ende leveår har vi alle en følelse av utrygghet og angst, særlig utryggheten rundt det å være annerledes og angsten for gjøre feil. Særlig kan denne utryggheten komme til utrykk i sårbare situasjoner som når deler av ditt nettverk eller sosiale stillas forsvinner eller er svekket.  Dette var med på å forme innholdet i timene denne høsten. Vi er for tiden i gang med å utvide tilbudet til Kreftforeningen ved å holde workshops både for barna og de frivillige lederne rundt om i landet.
 
Ubuntu hos Barnas Stasjon
Det ble arrangert Ubuntu-uke hos Barnas Stasjon Kristiansand sommeren 2015 som med en visning av barnas arbeider. Barna skapte gode relasjoner, bygget hverandre opp og anerkjente hverandre som likeverdige bidragsytere til fellesskapet. Barnas Stasjon har rapportert om sterkere bånd blant barna, mer selvtillit, trygghet i den enkelte etter og har videreført konseptet via prosjektet «Hjerterom». «Hjerterom» for året 2015-2016 vil avsluttes med det som nå har blitt den årlige Ubuntu-uka hos Barnas stasjon, sommeren 2016. Vi er for tiden i arbeid med utvidelse av prosjektet for å kunne tilby Ubuntu til alle Barnas stasjoner i Norge