ubuntu-orange-plain-1024x226.jpg

Om UbuntuUbuntu er et afrikansk begrep med oversettelser umulig å sammenfatte. Respekt, fellesskap, tillit, omtenksomhet, hjelpsomhet og evnen til å dele er noe av det som begrepet omfatter. Direkte oversatt betyr det -‘Jeg er fordi du er’. Behovet for tilhørighet og følelsen av å bety noe for noen, er 2 grunnleggende opplevelser vi trenger som mennesker. Å vite at noen er fordi du er, og du er fordi de er, skaper et universelt ansvar og gjør deg som individ betydningsfullt overalt og til alle tider.
Vår og sommer 2016 skal Ubuntu på turné på asylmottak rundt om i landet etter å ha mottatt støtte til aktiviteter for barn og unge på mottak av UDI.  Ubuntu skal avholdes på mottak fra sør til nord og med over 300 barn og unge fra 4-18 år! Deltakerne bestemmer selv i samarbeid med aktivitetsledere på mottakene målet for sitt Ubuntu. Fellesskapsfølelse, tilhørighet, mestring og opplevelse av mening i hverdagen er temaer mange av mottakene har satt fokus på.

Det omreisende teamet består av medarbeidere med bakgrunn i dramapedagogikk, skuespill, sang og dans, spesialpedagogikk, barnevern, lærerutdanning, samt organisasjons- og bistandsstudier. Medarbeiderne har bl.a. erfaring fra arbeid med barn og unge med psykososiale vansker, barn og unge tilknyttet rusomsorg, blinde og svaksynte barn og unge og barn og unge i sorg og krise.