barn-gutt.jpg

Hvem er vi?


Vi i Hopeful har lang og bred erfaring fra ulikt arbeid i det kommunale, ledelse og butikkdrift samt politisk engasjement og arbeid som ordfører i byen. Vi har alle i lengre tid vært spesielt engasjert i arbeid med barn og unge i vanskeligstilte situasjoner

Hopeful er blant annet i arbeid med:

  • å få ungdom tilbake i arbeidslivet
  • å forebygge frafall fra skolegang lokalt og nasjonalt
  • å sette i gang forebyggende tiltak tidlig for barn og ungdom i fare for å falle utenfor samfunnet
  • å gi ungdom opplevelse av mestring og motivasjon til videre fagspesifikk utdannelse gjennom praktisk arbeid
  • å skape mestringsfølelse og selvtillit i et felleskap gjennom kunstnerisk utfoldelse som drama og bevegelse

 

Vi ønsker å være en organisasjon som forebygger, tilrettelegger og bygger opp i stedet for å reparere. Hopeful er i oppbygningsfasen og trenger midler for å kunne bygge et trygt fundament å stå på.  Vi må kunne bygge vår egen grunnmur for å kunne gjøre en helhetlig og langsiktig jobb sammen med våre samarbeidspartnere.

 

Vil du være med Hopeful å gjøre en innsats for utsatte barn og unge? Vil du investere i unge menneskers liv gjennom å bli en sosial entreprenør? Vi vil, og vi håper at dere sammen med oss vil være med på å gjøre Kristiansand – ‘Mulighetenes by’ – enda bedre!

 

Vi håper dere vil være med på vårt lag og ønsker svært gjerne og få dere som en av våre samarbeidspartnere i vårt videre arbeid mot større mål J