barn-sirkel.jpg

Hva gjør vi?


Dette er noen av prosjektene til Hopeful:

‘Tilbake på sporet’lavterskeltilbud for å gi de ungdommene som strever aller mest grunnleggende opplæring i hvordan en møter arbeidslivet. Vi har selv bevisst skapt en arbeids-arena gjennom bl.a. Hopeful-butikken vår der ungdommene får full oppfølging og tilrettelegging og får bygget opp selvtillit og trygghet og troen på at de kan. Vår oppgave er å se og bygge opp ungdommene våre og klargjøre dem til å kunne gå ut i ordinært arbeidsliv evt. videre utdanning etter endt arbeidsopphold hos oss. Vi samarbeider i dag om dette prosjektet med Nav.


Følgende er vår verdikjede
Vi ser, lytter, støtter, trener og bygger. Vi lager en plan for den enkelte som kombinerer personlig utvikling og arbeidspraksis. Vi vektlegger trygghet, selvstillit og motivasjon for å ta gode valg. Våre deltakere praktiserer i butikk og organisasjon.‘Hopeful – Butikken’- butikkvirksomhet der vi selger kunst, interiør og sportsutstyr, der alt overskudd går videre til våre prioriterte øremerkede prosjekter. Vi har gode innkjøps- og gratisavtaler med lokale leverandører som Next Sport, Festival, Gosh Ntc Profil og kunstnere Per Ove Sødal, Inga Helene Øgrey og Oscar Jansen.

 ‘Varm et barn’den lokale bedriften Gosh Ntc Profil produserer teppene som NSB har på sine togreiser. Når teppene har blitt brukt på en av NSB’s togreiser sendes de til oss. Dette blir da et miljøprosjekt og et veldedighetsprosjekt .Vi distribuere teppene videre til hjelpeorganisasjoner som arbeider i bl.a. Ukraina, Russland,

Haydom i Tanzania, Thailand samt til Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon her i byen.


'Arrad - Romania' - Hopeful støtter et arbeid i Romania rettet mot barn og unge. Gjennom våre lokale samarbeidspartnere sørger vi for at hundrevis av barn hvert år får klær, ransler, skolemateriell og ikke minst månedskort på buss slik at de daglig kan komme på skolen. 2 ganger i året stiller vi med 2 busser som fylles opp med feststemte barn og tar de med til byen hvor McDonald’s holder stengt i 2 timer bare for disse barna. For en glede det gir til både barna og oss som får lov å være med på å gi dem en slik mulighet. Alle følges tett helt til de er ferdige med videregående skole og det finnes i dag i Arrad området flere titalls akademikere, jurister, håndverkere o.s.v som er et resultat av arbeidet som har pågått siden 1991. Mange barnefamilier får også hjelp til selvhjelp ved at vi har kjøpt eiendommer, delt disse opp i små parseller hvor man så dyrker grønnsaker som poteter, kålrot og gulrøtter.   Stifteren av Hopeful, Evangelieteltets Stiftelse startet sitt bistandsarbeid i Arrad i 1991 og har i løpet av 23 år bygget opp en høy troverdighet og arbeider i dag tett sammen med myndighetene og byens ordfører.  De kommer til å være der de neste 23 årene også!


‘Ubuntu – ‘Jeg er fordi du er’ – kreativitetsprosjekt for vanskeligstilte barn og unge der vi arbeider med å skape et fellesskap hvor alle trygt kan få utvikle seg individuelt, men også føle på det å skape noe sammen. Vi bruker kreativ utfoldelse til å bli kjent med oss selv og andre, og for å oppleve mestringsfølelse og stolthet, og tro på egne evner. Ubuntu vil bl.a. foregå på Kick Off med Røde Kors forsommeren 2014.

 

Prosjektene nevnt ovenfor inngår i en tiltakskjede der alt henger sammen. ‘Tilbake på sporet’ foregår bl.a. i Hopeful-butikken der også teppene fra ‘Varm et barn’ blir klargjort og distribuert videre til hjelpeorganisasjonene av ungdommene selv. ‘Ubuntu’ er for øyeblikket i startgropen, og skal i første omgang knyttes til våre samarbeidspartnere i Røde Kors, Blå Kors og Kirkens Ungdomsprosjekt. Våre prosjekter er knyttet sammen og støtter opp om hverandre, slik vi samhandler og støtter opp om andre veldedighetsorganisasjoner i byen.   Vi ønsker oss et enda sterkere samarbeid/samhandling mellom ideelle organisasjoner slik at vi sammen kan nå større mål.