Barn-blomstereng.jpg

Hva er Hopeful?


Hopeful er en stiftelse med ideell målsetting om å gi positive opplevelser til utsatte barn og unge.
Hopeful er en ideell organisasjon med kreativitet og energi, der målet er å gi arbeidstrening og positive opplevelser til barn og unge. Vi har fokus på åpenhet, relasjoner, teamarbeid og resultater. Vi startet opp som organisasjon for å knytte bånd mellom og styrke de veldedige organisasjonene som allerede arbeider for utsatte barn og ungdom i Kristiansand og omegn. I dag har vi skapt disse gode forbindelsene, og har nå utvidet med vårt eget Hopeful-arbeid gjennom ulike prosjekter for barn og unge. Vårt hovedprosjekt er "Tilbake på sporet" - lavterskeltilbud for å gi ungdommene som strever aller mest grunnleggende opplæring i hvordan man møter arbeidslivet. Vi har selv bevisst skapt en arbeidsarena gjennom blant annet Hopeful-butikken der ungdom får full oppfølging og tilrettelegging og får bygget selvtillit og trygghet og troen på at de kan.