86527771.jpg

Desember kampanje 2012


Overskuddet gikk til Barnas Stasjon Kristiansand. Dette er en organisasjon som det er naturlig for oss å støtte opp om.

Barnas Stasjon holder til i Gyldenløves gate 60, og er et tilbud til gravide og småbarnsfamilier med vansker knyttet til rus og/eller psykisk helse, eller som strever av andre grunner.

Barnas Stasjon Kristiansand - Sammen for barna - Sammen med barna

Barnas Stasjon er et Blå Kors konsept som finnes i 6 norske byer. Konseptet er et familie rettet arbeid med barnet i sentrum  og tar utgangspunktet i følgende statistikker:

 • 90.000 barn lever i hjem med psykiske problemer
 • 70.000 barn/ unge har en psykisk lidelse.
 • 74.000 barn lever i familier med lav inntekt.
 • 150.000 barn lever i hjem med rus.
 • 50.000 barn/ unge følges opp av barnevernet.

Dette betyr at 2-3 barn i hver skoleklasse har en utfordrende hverdag! 2-3 i HVER skoleklasse!

Vi holder til  i Posebyen i Gyldenløvesgate 60 og har et brennende ønske om å hjelpe noen av disse barna. I 2012 hadde vi følgende tiltak:

 • Mamma i et nytt land - En samling for ikke etnisk norske kvinner med baby opp til 1 år.
 • Middagsgrupper - Et tiltak hvor man hygger seg sammen med felles tilberedelse og måltid.
 • Mor og barn gruppe - Barselgruppe i samarbeid med Amathea.
 • Grupper for familier med særskilte behov.
 • Åpent hus med mat, prat og lek.
 • Pappagruppe - for pappaer med små barn.

Antall besøk i 2012:

Av barn

1095

Av foreldre

968

Registrerte familier

56

Antall fam. Videreført

46

 

Vi er utrolig takknemlig for samarbeidet med Hopeful og ber alle om å støtte dem - for da støtter du oss!

 

Vi er ydmyke og takknemlige for å bli løftet frem i Hopeful-kampanjen! Gjennom Barnas Stajons gode og målrettede tiltak skal mange barn få glede av det overskuddet som kampanjen gir! Mange tusen takk for den økonomisk støtten til vårt arbeid!

Lisbeth Gallefoss - Daglig leder Barnas Stasjon Kristiansand

 

Hopeful på besøk hos Barnas Stasjon