146794682.jpg

BLI BUSINESS PARTNER


Det er i dag en økende bevissthet rundt bedrifters og organisasjoners samfunnsansvar. Ikke bare fordi det nærmest forventes at næringslivet må ta sin del av ansvaret for samfunnsutvikling, men også fordi aktiv deltakelse i lokalmiljøet bidrar til et bedre omdømme, internmotivasjon og stolthet.

Hopeful Business Partner er vårt målrettede tilbud til norske bedrifter. Her gir vi din virksomhet mulighet til å kanalisere positivt samfunnsansvar på bedriftens premisser – helt konkret. Og i motsetning til mange ideelle organisasjoner som arbeider i sør, så gir et samarbeid med Hopeful bedriften mulighet til å bidra positivt i sitt eget lokalmiljø. Der hvor bedriften, medarbeidere og som regel også kundene selv bor.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte. Så kan vi sammen se på en skreddersydd løsninger tilpasset virksomhetens mål, ønsker og behov.

Du når oss på mobil 91 87 34 72 eller post@hopeful.no