gi.png

Regnskap og Revisjon


Hopeful er registrert i Frivillighetsregisteret.

Dette fordi også vi selv stiller høye krav til at vår regnskapsførsel og rapportering tilfredsstiller myndighetenes krav og retningslinjer til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Hopefuls daglig leder har for øvrig lang yrkesbakgrunn fra kemneren i Kristiansand.

Hopeful revideres av Revisjon Sør.